Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp

Hizmetler

OTOKLAV PERFORMANS KALİFİKASYONU
EN 13060, EN 285, TSE EN ISO 17665-1 -2 standartlarına göre otoklav performans kalifikasyonu gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon cihazı bulunduğu yerde valide edilerek test ...
Devamını Oku
OTOKLAV STERİLİZASYON HİZMETİ
Otoklav ile sterilizasyon hizmeti TS EN ISO 17665-1 ve 2 standardına uygun olarak yapılmaktadır. Sterilizasyon etkinliği biyolojik indikatörler ile kontrol edilip sterilizasyon sertifikası ...
Devamını Oku
BİYOKONTAMİNASYON TESTİ
TS EN 17141 Standardına göre Biyokontaminasyon çalışmaları Aktif/Pasif Hava, Yüzey Sürüntü Örnekleri ve Personel Sürüntü Örnekleri olarak ...
Devamını Oku
LAF KABİNİ PERFORMANS KALİFİKASYONU
TSE EN ISO 14644-3 ve EURODRALEX GMP standartlarına göre Laf kabinleri test edilmektedir. İlaç dolum sahaları, Kök hücre laboratuvarları ve laminer akış gerekli diğer ...
Devamını Oku
SICAKLIK VE NEM HARİTALAMA MAPPİNG
WHO Teknik Rapor Serisi No. 961, Ek 9 İlave Ek 7,8 , ISPE İyi Uygulama Rehberi Soğuk Zincir Yönetimi, 1079 İlaç Ürünleri için İyi Depolama ve Dağıtım ...
Devamını Oku
BİYOLOJİK İNDİKATÖR STERİLİTE TESTİ
Sterilizasyonda kontrol amaçlı kullanılan biyolojik indikatörlerde üreme olmaması gerekmektedir. İndikatörler sertifikasına bakılarak inkübasyon ...
Devamını Oku
BUHARLI STERİLİZASYON VALİDASYONU
Son kullanıcının sterilizasyon işlemine tabi tuttuğu ürünlerin sterilizasyon işleminin geçerliliği buharlı sterilizasyon validasyonu ile geçerli ...
Devamını Oku
STERİLİTE TESTİ
TS EN ISO 11737-2 Standardına göre sterilite testleri gerçekleştirilmektedir. Sterilizasyon işleminin başarılı sonuçlandığını tespit etmek amacıyla ...
Devamını Oku
PAKET PERFORMANS TESTLERİ
Ürün paketinin standartlara uygun olarak kapatılıp kapatılmadığının kontrol etmek amaçlı yapılmaktadır. Performans testi; Paket mukavemeti, Görsel kontrol, Yapışma ...
Devamını Oku
TEMİZODA HVAC PERFORMANS KALİFİKASYONU
TSE EN ISO 146444 ve EURODRALEX GMP standartlarına göre HVAC Performans Kalifikasyonu çalışmaları yapılmaktadır. Temizoda sistemleri belirli filtrasyon aşamlarından sonra ...
Devamını Oku
HASTANE HVAC PERFORMANS KALİFİKASYONU
DIN 1946-4 ve TSE EN ISO 14644-3 standartlarına göre hastanelerde bulunan ameliyathaneler, yoğun bakım üniteler, sterilizasyon bölümleri gibi alanlarda Hava kontrolü, ...
Devamını Oku

16 kayıtlar' 1 - 12 gösterilir

Ürün ve Hizmetler hakkında daha detaylı bilgi için , Lütfen bizi arayınız

(0312) 544 30 00
Lütfen bizi arayınız

Talep Formu